....

3DBear:n Visio

Uskomme, että tulevaisuudessa lapset suunnittelevat ja tekevät lelunsa itse.
Kaikkia esineitä, kuten leluja, ei tulevaisuudessa tarvitse valmistaa varastoon ja kuljettaa paikasta toiseen ja se säästää resursseja ja luontoa.

 

3DBear:n Missio - miksi olemme olemassa

Haluamme auttaa opettajia ja kirjastonhoitajia luomaan oppimisympäristön, jossa lapset oppivat tosielämän taitoja vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Monialaisesti yli oppiainerajojen. Jotta heistä kasvaa aloitteellisia, aktiivisia ja pärjääviä kansalaisia.

Tarjoamme asiakkaillemme opetussisältöä ja pelinomaisia sovelluksia, jotka tekevät uuden oppimisesta hauskaa ja osallistuvaa. Hyödynnämme tässä modernia teknologiaa erilaiset oppijat huomioiden.

3DBear Viitekehys - digitalisaatio muuttaa maailmaa

Digitalisaatio mullistaa maailmaa ja tapaamme oppia, tehdä asioita, käydä kauppaa ja kommunikoida kiihtyvällä tahdilla.

Koulujärjestelmämme on valmistautunut kohtaamaan muutokset päivittämällä opetussuunnitelmansa, joka tähtää siihen, että lapset ja nuoret oppivat tulevaisuuden taitoja luovasti ja laaja-alaisesti. Koulut ovat muuttaneet työskentelytapojaan, digitalisoineet järjestelmiään ja uudistaneet laitekantaansa.

Tämän lisäksi on hyvä huolehtia myös siitä, että opettajilla on pedagogista ja opetussuunnitelmaan integroitua sisältöä  käytössään. 

3DBear Asemointi – mikä tekee meistä ainutlaatuisen

Helppokäyttöiset oppimismodulimme täydentävät laitevalmistajien ja CAD-ohjelmistotalojen tarjoamaa. Erotumme viihteellisistä peleistä ja sähköisistä oppimisalustoista osallistavan pedagogisen otteemme ansiosta.

3DBear:n toimintamalli ja tuoma lisäarvo

Opetamme lapsille ja nuorille 3D-tulostuksen perusteita, mallintamista ja robotiikkaa. Hyödynnämme tässä muun muassa lisättyä todellisuutta (AR) ja virtuaalitodellisuutta (VR).

Toimintamme keskiössä ei kuitenkaan ole teknologia vaan oppiva ihminen. Tavoitteenamme on kehittää pedagogisia oppimiskokonaisuuksia yli oppiainerajojen siten, että lapset ja nuoret oppivat ryhmätyötaitoja, monialaisuutta, ongelmanratkaisua, käsillä tekemistä ja uuden luomista – passiivisen valmiin digimateriaalin kuluttamisen sijaan.

Olemme panostaneet siihen, että oppimismoduleidemme jalkauttaminen opetustilanteessa on helppoa ja käytännönläheistä. Olemme saaneet tähän apua opetusmaailman huipulta, suomalaisilta opettajilta!

Uskomme myös, että 3D-tulostaminen, koodaaminen ja matemaattisten aineiden oppiminen on hyödyllistä. Tulevaisuuden teknologiaosaajista - jotka 3D-tulostavat meille asioita leluista ruumiinosiin, rakentavat elämäämme helpottavia robotteja tai itseajavia kulkuvälineitä - on huutava pula. Ja juuri siksi haluamme madaltaa kynnystä näiden tärkeiden asioiden oppimisessa. Ohjelmistojemme avulla ekaluokkalainenkin pystyy mallintamaan ja tulostamaan asioita kolmiulotteisesti.

Muutama esimerkki:

- Oppilas voi suunnitella itselleen oman avatarin, sekä tulostaa ja maalata sen

- Hän voi opetella numerosarjoja ja ratkoa laskutehtäviä – ja samalla oppia 3D-tulostamista

- Hän voi mallintaa ja tulostaa Parthenonin temppelin pienoismallin ja tutkia sen avulla arkkitehtuuria ja matematiikan käsitteitä kolmiulotteisesti – historian ja maantiedon ohessa

- Hän voi suunnitella oman huoneensa pohjapiirustuksen ja huonekalut – ja oppia liikkumaan ketterästi kaksi- ja kolmiulotteisessa maailmassa

Huomioimme erilaiset oppijat

On palkitsevaa huomata, että myös ne oppilaat, joita on ollut vaikea saada mukaan perinteisen opetuksen keinoin, ovat lämmenneet uuden teknologian hyödyntämiselle ja uuden oppimiselle onnistumisen elämyksiä saatuaan. Lapsi, jolla on saattanut olla vaikeuksia tavallisessa opetuksessa, onkin osoittanut oivaa kyvykkyyttä esimerkiksi tilallisessa hahmottamisessa.

Oppimismodulimme suunnitellaan siten, että myös luokan kyvykkäin aines pääsee haastamaan itseään ja kehittämään luovuuttaan.

Muutama esimerkki;

- Opiskelijat voivat suunnitella oman lautapelinsä, miettiä siihen säännöt ja 3D-tulostaa sen osat.

- Opiskelijat voivat suunnitella oman robottinsa tai lennokkinsa, 3D-tulostaa siihen osat ja käyttää sitä tehtävien suorittamiseen.

- Opiskelijat voivat suunnitella rakennetun ympäristön liikenneratkaisuja 3D-mallintamalla ja lisätyn todellisuuden avulla. He voivat esittää 3D-mallinsa kaupunkisuunnittelijoille ja näin heitä osallistetaan yhteiskunnan kehittämiseen.

Emme jätä asiakaitamme yksin

Saamme kiitosta siitä, että emme jätä asiakkaitamme yksin. Autamme heitä teknologioiden haltuunotossa ja hyödyntämisessä kuin myös ongelmanratkaisussa.

Asiakaspalaute ohjaa toimintaamme ja tuotekehitystämme. Uskomme jatkuvaan parantamiseen ja reagoimme tarpeisiin nopeasti.

 

Tuhannet oppilaat ympäri Suomen sekä Yhdysvalloissa ovat palvelumme piirissä.

..

VÅR VISION

Att utbilda nästa generation att använda 3D-teknologier och förstå dess potential. Att barn kan slutligen skapa sina egna leksaker.
Och samtidigt rädda världen från ökandet av plastavfall.

 

Skolor

3D printning, förstärkt verklighet (AR) och virtuell verklighet (VR) kommer att vara en väsentlig del av skolornas utrustning.

Att bara skaffa en skrivare för skolan räcker inte. Lärarna behöver pedagogiskt innehåll som stöder deras arbete, motiverar eleverna och ger de kunskaper som nästa generationen kommer att behöva i framtiden.

3D-teknologier är en revolution i klassrummet. Elever uppfinner, samarbetar med varandra, itererar och slutligen löser komplicerade problem på egen hand och i grupper.

Hållbar utveckling

Samhället står inför en miljökris. Vi tillverkar och konsumerar för mycket, använder inte förnybar energi, vilket ökar klimatförändringen. Plastföremål används ofta bara en kort tid och sedan kastas bort. De hamnar i soptippen och världshaven. Den onda cirkeln kan brytas.

Föreställ dig en värld där normal plastavfall och gamla 3D printningar kan återanvändas som råvara för nya saker och ting. 

..

3DBear's Vision

WE BELIEVE THAT ONE DAY CHILDREN WILL DESIGN AND make THEIR OWN TOYS. IN THE FUTURE, THINGS WILL NO LONGER BE MASS-PRODUCED, STORED, NOR TRANSPORTED LONG DISTANCES. THIS WILL CONSERVE RESOURCES AND NATURE, AND CONSEQUENTLY MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE IN.

 

3DBear's Mission – our purpose

Our mission is to help educators create an environment in which students can learn life-skills that will make them successful in the 21st century – to elicit collaboration, improve multidisciplinary skills, develop a growth mindset and creative problem solving. We empower students to become active innovators and influencers who take initiative with confidence.
We provide schools and educational institutions with relevant contemporary content and game-like software that make learning engaging and fun. We achieve this by applying modern technology and new forms of learning.

The Context - digitalization

Digitalization shapes the world and changes the way we interact, communicate, produce things, and learn.

There is a paradigm shift happening in education. Instead of just disseminating information, modern educators want to equip their students with real-life skills and help them thrive in the new century. Schools are subsequently reviewing their standards and methodologies as well as digitizing their systems and devices.

In addition, schools need to ensure that their content is both up to date and pedagogically engaging. Teachers and students must be given the right tools with the right support and motivation to use them.

3DBear's Positioning – what makes us unique

Our engaging and pedagogical modules make learning easy, effective, and fun. They complement the offerings of hardware and CAD software providers, setting us apart from gaming and conventional e-learning platforms.

3DBear's value added

We empower students of all ages by teaching them the fundamentals of 3D modelling, printing, and robotics. To further enhance the immersive experience, we harness virtual and augmented reality.

Yet, our approach is not driven by technology, but by people. We put the student in the spotlight.

Our aim is to develop cohesive learning modules that cultivate creativity and a growth mindset in solving everyday problems by applying kinesthetic learning, collaboration and communication. We make 3D printing into a keystone to connecting all STEAM subjects and beyond - to history, biology, and geography just to name a few. We want to empower people to use technology to create something new and concrete, as opposed to just passively consuming content. We trust that the best outcomes are achieved when technology is integrated into the learning experience right out of the gate.

We have dedicated ourselves to making our learning modules pedagogically strong and sound; and in this we have not been alone. We have been supported and challenged by some of the finest educators in the world – Finnish teachers.

We naturally see value in learning mathematics, coding and technology as well. There is a shortage of tech savvy young people who can model and 3D print things from toys to body parts, or design self-driving vehicles and drones. And for that reason, we want to lower the threshold for getting girls and boys excited about STEM at a young age. With our software, even a 1st grader can model and print things in 3D.

A few examples;

- They can design an avatar that can be 3D printed and painted.

- They can learn number sequences and mathematical equations while modeling in 3D; e.g. the model of the Parthenon temple in Athens to learn about architecture and math (e.g. golden ratio) in 3D while improving their knowledge of history, geography and arts.

- They can plan and produce a 3D model of their own room and furniture while learning about scale, ratios and transition from 2D to 3D and back.

3DBear cherishes different learning styles and skills

We have witnessed drastic improvements in the motivation and success of many children left behind by the conventional classroom. Supplementing traditional methods with our gamified and kinesthetic learning methods provides opportunity to a greater variety of learning styles. Even children who have difficulty with basic arithmetic may demonstrate talent in spatial thinking, giving them the chance to shine and inspiring them to look at the material from a new perspective.

We also ensure that more advanced learners have every opportunity to challenge themselves and reach their full potential by putting their creativity into practice.

A few examples;

- They can plan their own board game, work out rules, 3D print it, and play.

- They can design their own robot or drone, 3D-print the required parts, assemble, and play.

- They can contribute to school and community planning by creating ideas for interior design or infrastructure planning and present their ideas to decision makers – and thereby practice being active and influential members of our community.

3DBear listens to and supports customers end-to-end

We strive to create a positive and cohesive customer experience! We support our customers’ journey from the introduction of new technology to pedagogical application and troubleshooting. We listen, and we respond by continuously improving our products and services.

References – A growing number of partners and customers

Thousands of students all over world are using our service. Below some references:

- Finnish National Agency for Education

- Elementary and upper secondary schools and vocational institutions in Finland

- Junior Library Guild in USA

- Alta Vista and Palo Alto schools in California, USA

....

Suomi
Svenska
English