Piccadilly-circus.gif
 

....

AUTA OPPIJOITA OPPIMAAN PAREMMIN LISÄTYN TODELLISUUDEN (AR) JA 3D-TULOSTUKSEN AVULLA.

..

STÖD ELEVERNAS INLÄRNING PÅ DET EFFEKTIVASTE SÄTT MED HJÄLP AV FÖRSTÄRKT VERKLIGHET (AR) OCH 3D-PRINTNING.

..

SUPPORT LEARNING IN THE MOST EFFECTIVE WAY WITH AUGMENTED REALITY (AR) AND 3D-PRINTING.

 

....

 
3DBearAR-image-frontpage2.jpg

....

Suunnittele

Luo oma 3D-malli sormella ruudulla tai hyödynnä olemassaolevia malleja.
..

Designa

Du kan designa med fingret på pekskärmen eller använd existerande 3d-modeller.
..

Design

Create a 3D model with finger on the screen or use existing models.

....

....

toteuta

Luovuus, ongelmanratkaisu ja oppimisen ilo yhdistyvät hyödyntäen 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta. 
..

skapa

Kreativitet, problemlösning och sociala färdigheter förbättras med hjälp av 3D-printning och förstärkt verklighet (AR).
..

make

Creativity, problem solving and social skills improve while using 3D-printing and augmented reality. 

....

....

OPI

Integroimme moduulimme opetussuunnitelmaan ja teemme teknologiasta helppoa.
..

Lär dig

Vi integrerar våra inlärningsmoduler i läroplanen och gör teknologi lätt som barnslek.
..

Learn

We integrate learning modules to curriculum and make technology into child's play.

........Jo tuhannet koululaiset ja kirjastovieraat käyttävät 3DBearia..Tusentals elever och biblioteksgäster använder 3DBear..Thousands of students and library visitors use 3DBear....M E D I A


Suomi
Svenska
English