....

3DBear tuo 3D-mallinnuksen, 3D-tulostuksen ja lisätyn todellisuuden (AR) luokkahuoneisiin.

..

3DBear - ett verktyg för lärarna för 3D-modellering, 3D-printning och förstärkt verklighet (AR).

..

Introducing 3DBear - an online learning tool for 3D modelling, 3D-printing and augmented reality (AR).

....

Editor-landscape-filter-Fibonacci@2x.png

....

Suunnittele

Luo oma 3D-malli sormella ruudulla tai hyödynnä olemassaolevia malleja.
..

Designa

Du kan designa med fingret på pekskärmen eller använd existerande 3d-modeller.
..

Design

Create a 3D model with finger on the screen or use existing models.

....

Ison Omenan keittio.JPG

....

toteuta

Luovuus, ongelmanratkaisu ja oppimisen ilo yhdistyvät hyödyntäen 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta. 
..

skapa

Kreativitet, problemlösning och sociala färdigheter förbättras med hjälp av 3D-printning och förstärkt verklighet (AR).
..

make

Creativity, problem solving and social skills improve while using 3D-printing and augmented reality. 

....

Poika kokoaa.JPG

....

OPI

Integroimme moduulimme oppimissuunnitelmaan ja teemme teknologiasta helppoa.
..

Lär dig

Vi integrerar våra inlärningsmoduler i läroplanen och gör teknologi lätt som barnslek.
..

Learn

We integrate learning modules to curriculum and make technology into child's play.

....

....Luottokorttitietoja ei tarvita..Inget kreditkort information behövs..No credit card required....
 

....Jo tuhannet koululaiset ja kirjastovieraat käyttävät 3DBearia..Tusentals elever och biblioteksgäster använder 3DBear..Thousands of students and library visitors use 3DBear....M E D I A


....Luottokorttitietoja ei tarvita..Inget kreditkort krävs..No credit card required....

Suomi
Svenska
English