....

Etsimme parhaita henkilöitä seuraaviin rooleihin:

  • Vice President, Sales, Finland (Helsinki)

  • Vice President, Sales, USA (New York)

  • Customer success manager (Helsinki)

  • Pedagogic lead (Helsinki)

  • Marketing and communications lead (Helsinki / New York)

 

3DBear kehittää tulevaisuuden oppimisratkaisuja, jotka hyödyntävät 3d-tulostusta, lisättyä todellisuutta (AR) ja virtuaalitodellisuutta (VR). Asiakkainamme ovat koulut, kirjastot, oppimiskeskukset ja oppilaitokset. Haluamme, että kuka tahansa voi suunnitella, toteuttaa ja oppia hyödyntäen 3d-teknologioita. Tulevaisuudessa lapset voivat luoda ratkaisujamme käyttäen omat lelunsa.

Laajennamme tällä hetkellä toimintaamme Yhdysvaltoihin, Ruotsiin ja Isoon-Britanniaan. Startup-yrityksenä kehitämme jatkuvasti palveluitamme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin. Kehitämme pedagogisia ohjelmistoja. Yksi kehittämästämme opetusratkaisusta on esitelty täällä: 3DBear AR

3DBear:ssa pääset työskentelemään kasvavan alan parhaimmiston kanssa. Tarjoamme mahdollisuuden kasvaa vaativiin kansainvälisiin tehtäviin ja olla osana seuraavassa suomalaisessa menestystarinassa. Sinulta vaaditaan intohimoa, sopeutumiskykyä, korkeaa työmoraalia ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Työsi tulee olemaan monipuolista ja palkitsevaa. Työtä tehdessä meillä on myös hauskaa.

..

The pioneering educational technology start-up in Finland, 3DBear, is looking for people to join its team. We have the desire and the need to go international. We are seeking for the best people in the field to become part of 3DBear’s success story.

We are looking for top-notch people in the following positions:

  • Vice President, Sales, USA (New York)

  • Marketing and communications lead (Helsinki / New York)

 

3DBear develops learning solutions that utilize 3D printing, augmented reality and virtual reality. Our customers include schools, libraries, learning centers and vocational training institutes. Anybody can design, make and learn by using our 3D technologies. In the future, children can create their own toys with 3DBear.

We are scaling up our operations and entering new markets in the US, Sweden and UK. As a startup, we constantly co-develop our services to match the customer need. We develop pedagogical software. An example of such is shown here: 3DBear AR

In 3DBear, you will be working in a rapidly growing field with the best people around. We offer you an opportunity to grow into demanding international leadership role and becoming part of the next world-changing success story. What we ask from you: passion, high work morale, and excellent interaction skills. Your work will be exciting and rewarding. We also have fun while working hard.

..

The pioneering educational technology start-up in Finland, 3DBear, is looking for people to join its team. We have the desire and the need to go international. We are seeking for the best people in the field to become part of 3DBear’s success story.

We are looking for top-notch people in the following positions:

  • Vice President, Sales, USA (New York)

  • Marketing and communications lead (Helsinki / New York)

 

3DBear develops learning solutions that utilize 3D printing, augmented reality and virtual reality. Our customers include schools, libraries, learning centers and vocational training institutes. Anybody can design, make and learn by using our 3D technologies. In the future, children can create their own toys with 3DBear.

We are scaling up our operations and entering new markets in the US, Sweden and UK. As a startup, we constantly co-develop our services to match the customer need. We develop pedagogical software. An example of such is shown here: 3DBear AR

In 3DBear, you will be working in a rapidly growing field with the best people around. We offer you an opportunity to grow into demanding international leadership role and becoming part of the next world-changing success story. What we ask from you: passion, high work morale, and excellent interaction skills. Your work will be exciting and rewarding. We also have fun while working hard.

....

 
 

....

Vice President, Sales, Finland (Helsinki)

Vice Presidenttina vastaat 3DBear:in myynnistä ja asiakassuhteista Suomessa. Otat haltuun tärkeimmät avainasiakkuutemme alueella. Edustat 3DBear:ia erilaisissa tilaisuuksissa Suomessa ja kansainvälisesti. Johdat myyntitiimiäsi ja vastaat siitä, että myynnissä päästään asettamiisi tavoitteisiin. Pääset koordinoimaan myyntikampanjoita sekä projekteja avainasiakkaille. Osallistut rahoitushakemuksien kirjoittamiseen avainasiakkaiden kanssa. Vastuullasi on asiakastyytyväisyys. Kehität myyntimateriaalia ja teet yhteistyötä tuotekehityksen sekä pedagogisen tiimin kanssa varmistaen, että kehittämämme tuotteet vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin. Kehität palveluvalikoimaamme, liiketoimintaamme ja rakennat kumppanuuksia sekä kanavia myyntiin. Pidät myyntikoulutuksia tiimillesi ja toimit henkilöstöjohtajana myynnin osalta. Pääosa asiakkuuksistamme on tällä hetkellä Suomessa: roolissasi olet käynnistämässä 3DBear:in toimintaa Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa.

Lisätietoja ja yhteyshenkilö: COO Jussi Kajala, jussi@3dbear.fi, + 358 50 561 5411

..

..

....


....

Vice President, Sales, USA (New York)

Lähdet rakentamaan 3DBear:in myyntiä ja asiakassuhteita Yhdysvaltoihin. Toiminta keskittyy aluksi New Yorkin alueelle. Työ vaatii asumisen New Yorkin läheisyydessä. Edustat 3DBear:ia erilaisissa tilaisuuksissa. Ensimmäisen vuoden jälkeen johdat 3DBear:in toimintaa Yhdysvalloissa ja vastaat siitä, että toiminnassa päästään asettamiisi tavoitteisiin. Koordinoit myyntikampanjoita sekä projekteja avainasiakkaille. Vastaat asiakastyytyväisyydestä. Kehität myyntimateriaalia ja teet yhteistyötä tuotekehityksen sekä pedagogisen tiimin kanssa, varmistaen että tuotteet joita kehitämme vastaavat asiakastarpeeseen. Kehität palveluvalikoimaamme, liiketoimintaamme ja rakennat kumppanuuksia sekä kanavia myyntiin.

Yhteyshenkilö: COO Jussi Kajala, jussi@3dbear.fi, +358 50 561 5411

..

Vice President, Sales, USA (New York)

You will build 3DBear’s operations and customer base in the United States. The activities will focus in first year on New York state area. You will represent 3DBear in international events. After the first year, you will lead 3DBear in the United States, and have significant results responsibility. You will coordinate sales campaigns and projects to key accounts. You will be responsible for customer satisfaction. You will develop sales and marketing materials, and work with the product development and pedagogical teams making sure that the products we develop match the customer need. You will develop our service offering, business. You will build partnerships and channels in sales.

Contact: COO Jussi Kajala, jussi@3dbear.fi, +358 50 561 5411

..

Vice President, Sales, USA (New York)

You will build 3DBear’s operations and customer base in the United States. The activities will focus in first year on New York state area. You will represent 3DBear in international events. After the first year, you will lead 3DBear in the United States, and have significant results responsibility. You will coordinate sales campaigns and projects to key accounts. You will be responsible for customer satisfaction. You will develop sales and marketing materials, and work with the product development and pedagogical teams making sure that the products we develop match the customer need. You will develop our service offering, business. You will build partnerships and channels in sales.

Contact: COO Jussi Kajala, jussi@3dbear.fi, +358 50 561 5411

....


....

Customer success manager (Helsinki)

Olet 3DBear:in myyntitykki Suomessa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Teet myyntikampanjoita, pidät huolta asiakassuhteista ja edustat 3DBear:ia erilaisissa tapahtumissa ja projekteissa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Olet tavoitteellinen, kunnianhimoinen ja hyvä esittämään asiasi. Pystyt tekemään  B2B-myyntiä, jossa palveluvalikoima muokkautuu asiakastarpeen mukaan. Kirjoitat rahoitushakemuksia asiakkaiden kanssa. Tempaat asiakkaat mukaasi hurmaavalla luonteellasi ja pystyt improvisoimaan tarvittaessa. Osaat hyödyntää myynnin analytiikkaa ja uusimpia työkaluja. Nautit asiakkaiden kanssa puhumisesta, olemisesta ja jopa cold calleista. Vastaat käytännön myyntityöstä. Olet nälkäinen ja päästessäsi tavoitteisiisi saat 3DBear:ssa laajempaa kansainvälistä vastuuta.

Yhteyshenkilö: COO Jussi Kajala, jussi@3dbear.fi, +358 50 5615411

..

..

....


....

Pedagogical lead (Helsinki)

Olet intohimoinen opetuksen kehittäjä, jolla on poikkeuksellinen kyky saada ideansa toteutumaan. Uudet opetusteknologiaan motivoivat ja inspiroivat sinua. Tulet vetämään 3DBear:in pedagogista tiimiä. Vastaat 3DBear:in palveluvalikoiman kehittämisestä pedagogian näkökulmasta. Luot tuntisuunnitelmia, pedagogisia konsepteja ja kohdennat palvelumme eri maiden opetussuunnitelmiin. Sinulla on käytännön kokemusta opetuksesta ja uusimmista pedagogisista tekniikoista. Vastaat siitä, että palvelujemme avulla oikeasti oppii paremmin. Toimit asiakkaidemme kanssa, testaat tuntijuoksutussuunnitelmia, pedagogisia tekniikoita ja palveluitamme luokkahuoneessa eri puolella maailmaa. Kirjoitat rahoitushakemuksia avainasiakkaiden kanssa. Vastaat osasta yhteiskehitysprojektejamme. Sinulla on myös myyntivastuuta. Ymmärrät palvelumuotoilusta ja olet halukas oppimaan ohjelmistojen tuotekehityksestä. Pystyt luomaan oppimissisältöjä, joista halutaan maksaa.

Yhteyshenkilö: CEO Kristo Lehtonen, kristo@3dbear.fi, +358 40 803 2638

..

..

....


....

Marketing and communications lead (Helsinki)

Etsimme viestintävelhoa, joka hengitää sosiaalista mediaa. Osaat luoda meille miljoonien seuraajien brändin. Rakennat viraalisia mediakampanjoita valitsemillasi keinoilla. Osaat tehdä kohdennettua mainontaa, muotoilla terävää sanomaa eri viestintävälineissä ja pystyt toimimaan 3DBear:in kasvoina tarvittaessa. Järjestät osallistumisemme kansainvälisiin tapahtumiin kuten BETT tai ISTE. Organisoit tempauksia ja avainasiakkuustilaisuuksia. Kirjoitat blogiamme ja saat sidosryhmät osallistumaan viestintäämme. Rakastat analytiikkaa ja moderneja työkaluja viestintään. Mittaat viestintämme toimintaa jatkuvasti ja raportoit siitä johtoryhmälle. Toimit läheisesti myyntitiimin kanssa ja sinulla on myös myyntivastuuta. Pidät osaltasi huolen avainasiakkuuksitamme.

Yhteyshenkilö: CDO Pekka Salokannel, pekka@3dbear.fi, +358 44 050 1822

..

Marketing and communications lead (Helsinki / New York)

We are looking for communications wizard who breathes social media. You will be able to attract a million followers for 3DBear brand. You will build viral marketing campaigns with the methods you develop. You are expert in targeted marketing and content marketing. You can shape messages that get noticed in media. You can be 3DBear’s public face if needed. You will organize our participation in international events such as BETT and ISTE. You will organize key account events. You will write our blog and get the stakeholders to participate in our communications. You love analytics and modern tools in communications and marketing. You will be measuring the effectiveness of our marketing and reporting it to the rest of 3DBear team. You will work closely with the sales team and you will have sales responsibility. You contribute to our key account management.

Contact: CDO Pekka Salokannel, pekka@3dbear.fi, +358 44 050 1822

..

Marketing and communications lead (Helsinki / New York)

We are looking for communications wizard who breathes social media. You will be able to attract a million followers for 3DBear brand. You will build viral marketing campaigns with the methods you develop. You are expert in targeted marketing and content marketing. You can shape messages that get noticed in media. You can be 3DBear’s public face if needed. You will organize our participation in international events such as BETT and ISTE. You will organize key account events. You will write our blog and get the stakeholders to participate in our communications. You love analytics and modern tools in communications and marketing. You will be measuring the effectiveness of our marketing and reporting it to the rest of 3DBear team. You will work closely with the sales team and you will have sales responsibility. You contribute to our key account management.

Contact: CDO Pekka Salokannel, pekka@3dbear.fi, +358 44 050 1822

....


....
Sille, joka löytää hakemaamme tehtävään oikean henkilön, tarjoamme 1000 € löytöpalkkion.*
*palkkio maksetaan siinä tapauksessa että päädymme rekrytoimaan kyseisen henkilön.
Rekrytoimme oikean henkilön näihin tehtäviin heti sen löydyttyä. Ole yhteydessä tehtävän yhteyshenkilöön mahdollisimman pian, ja lähetä hänelle ansioluettelosi ja vapaamuotoinen kuvaus siitä, miksi olisit oikea valinta kyseiseen tehtävään! Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan 3DBear:in optio-ohjelmaan. Kerro meille myös palkkatoiveesi.
Tervetuloa kasvamaan kanssamme!
3DBear:in tiimi
..

If you know somebody suitable for these roles please let us know. We offer 1000 € prize for the hint if we end up recruiting the person*.

*3DBear retains the rights for selecting the recipient of the prize, no more than one prize per position, and we retain the right of not awarding the prize at all.

We will recruit the right person as soon as find her or him. Please, be in contact with the contact mentioned above, and send your CV and a cover letter describing why you want the job! Please let us also know about your compensation request.

Welcome to grow with us!

3DBear team

..

If you know somebody suitable for these roles please let us know. We offer 1000 € prize for the hint if we end up recruiting the person*.

*3DBear retains the rights for selecting the recipient of the prize, no more than one prize per position, and we retain the right of not awarding the prize at all.

We will recruit the right person as soon as find her or him. Please, be in contact with the contact mentioned above, and send your CV and a cover letter describing why you want the job! Please let us also know about your compensation request.

Welcome to grow with us!

3DBear team

....

Suomi
Svenska
English