....AR ja 3D-tulostus koulussa..AR och 3D-printning i skola..AR and 3D-printing in school....

....3DBear on ollut mukana Opetushallituksen hankkeessa Kauniaisissa, jossa oppilaita osallistetaan oman ympäristön kehittämiseen 3D-tulostuksen ja lisätyn todellisuuden (AR) avulla. Katso hankkeen kuulumiset täällä.

..

3DBear har deltagit i Utbildningsstyrelsens projekt i Grankulla om att involvera eleverna i utvecklingen av omgivningen med 3D-skrivning och förstärkt realitet (AR). Du kan läsa mera om projektet nedan.

..

3DBear has been involved in a project by the National Agency for Education in Kauniainen, Finland. You can read about the project below.

....